طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت با اصلاح قیمتی انجام شده طی بازار روز چهارشنبه و جذاب شدن قیمت‌ها، در همان ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار تقاضا و شروع معاملات اکثر نمادها و گروه‌های.........