روز گذشته ماه ژوییه پایان یافت و در آن ماه، عملکرد بازار فلزات پایه مثبت بود. کاهش شاخص دلار، انتشار اخبار مثبت از اقتصاد چین، تصویب بسته حمایتی در اتحادیه اروپا و چند عامل دیگر در رشد قیمت فلزات پایه موثر بودند. با توجه به شدت پیدا کردن ..