مرور پیشنهاد های پرریسک و کم ریسک هفته قبل : ذوب آهن با وجود عرضه حدود یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون برگه سهم ، بازدهی بیش از ١٠ درصدی داشته است و ماندگاری در آن توصیه می شود... سرمایه گذاری توسعه ملی در قیمت های بالای ١٩٠٠ تومان معرفی شد که سهم با افت قیمتی و اصلاح همراه شده است.اما بنیاد مستحکم سهم مقدمات رشد سهم در میان مدت را فراهم خواهد ساخت... عمران و توسعه شاهد که در قیمت های ٢٢٨٠ تومان معرفی و معامله بیش از ۵ میلیون برگه سهم را به خود دید با حدود ١٢ درصد رشد به کنفرانس اطلاع رسانی رفت... سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران که در قیمت های ٣٩٢٠ تومان معرفی شد ، یک رشد شارپ گونه خوبی داشت ، اما همچنان توصیه بر حفظ این سهم در سبد برای کسب بازدهی خوب و مطمئن می شود.حدود ١٣٠ میلیون برگه سهم این شرکت در هفته گذشته معامله شد که بازدهی ١٢ درصدی سهم را به دنبال داشت... تیپیکو ۶٨٠٠ تومانی با افت و نوسانات منفی در بین سهام کم ریسک سبد همراه شده است ، بدون تردید تیپیکو یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری های با بنیاد برای این روزهای لغزنده بورس تهران است... پالایش نفت اصفهان که در قیمت های ۴۶۴۵ تومان معرفی شد ، نرخ ۵١۵٠ تومانی را هم به خود دید و آخر هفته به فاز اصلاحی کوتاه مدت وارد شد.توصیه به نگداری سهم تا عرضه دومین صندوق دولتی می شود.«شپنا» هفته گذشته بیش از یک میلیارد سهم معامله شد! گروه صنایع معادن فلات ایرانیان در نرخ ٢١٨٩ تومان معرفی و سهم در محدوده قیمتی معرفی شده در نوسان است و به تدریج آماده آغاز یک موج صعودی است... سرمایه گذاری صنعت نفت در قیمت های ٢٢٣۴ تومان معرفی شد که با وجود حدود ٩۵ میلیون عرضه و ١٢ درصد رشد در صف خرید قفل است... ساروج بوشهر ٢۵۵۶ تومانی نیز با حدود ٧ درصد رشد و معامله نزدیک به ۴ میلیون سهم در حال حرکت به سمت تارگت های پیش بینی شده است...