ماه جاری میلادی که امروز پایان می یابد عملکرد بازار طلا بهترین عملکرد ماهانه از ۴ سال پیش است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند رشد قیمت ها ادامه پیدا خواهد کرد اما این همه ماجرا نیست. آندسته از سرمایه گذاران که مایلند وارد این بازار شوند باید ..