به باور تحلیلگران، تغییر جهت شاخص دلار تحولات بزرگ و ماندگار در بازارهای گوناگون بوجود خواهد آورد و سرمایه گذاران باید با احتیاط رفتار کنند. این تغییر جهت حاصل عوامل مختلف است و ..