شرکت نفت پاسارگاد از زیرمجموعه های تاپیکوست که نوسانات قیمت سهام این شرکت از ابتدای سال جاری بازده حدود ١٣٠ درصدی را عاید سهامداران کرده است. مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در تاریخ ٣١ تیر ماه به تنفس خورده بود قرار است در تاریخ ١١ مرداد ماه برگزار گردد تا سهامداران در خصوص تصویب صورت های مالی و میزان تقسیم سود تصمیم گیری نمایند...