شرکت مهرکام پارس (خمهر) پس از برخورد به محدوده سقف کانال و مقاومت فیبوناچی خود در محدوده ١٨٣٧۶ ریال با فشار عرضه مواجه شده و در حال حاضر در نزدیکی کف کانال و حمایت فیبوناچی در محدوده ١۴٢٨۵ ریال می باشد...