طی بازار امروز نیز همچون روز معاملاتی قبل شاهد افزایش عرضه‌ها در کلیت بازار و به ویژه در نمادها و گروه‌های بزرگی همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و نمادهای گروه فلزات اساس بودیم چنانکه ......