مرور پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : خدمات انفورماتیک که در نرخ ۴١٩٠ تومان معرفی شد با حدود ٣ درصد رشد مواجه شده و در پروسه میان مدت در مسیر تارگت اعلامی حرکت خواهد کرد... نیرو کلر با افت ناشی از شرایط گروه شیمیایی مواجه شده ، لکن در بازه زمانی اعلام شده برای نگهداری مناسب است... نفت و گاز پارسیان که در نرخ ٣۶۶٠ تومان معرفی شده بود ، با نوسانات منفی همراه شده ، اما روند میان مدت سهم ، هم به لحظ بنیادی و هم به لحاظ تکنیکی صعودی ارزیابی می شود... تکادو با کاهش نرخ همراه بوده ، اما تعادل و رشد برای این سهم پیش بینی می شود... لوله و ماشین سازی ایران در همان محدوده پیشنهادی در حال نوسان است و در طول هفته رفت و برگشت حدودا" ١٠ درصدی را تجربه کرد و همچنان دارای پتانسیل بالایی برای نگهداری و خرید است... قند ثابت خراسان با روند اصلاحی مواجه شده ، لکن پیش بینی می شود این اصلاح بزودی تمام شده و سهم در مدار صعودی قرار گیرد... کاشی سعدی که در قیمت ۴٣٧٠ تومان معرفی شده بود ، با حدود ١٣ درصد رشد در صف خرید قفل شده و به بازدهی بسیار خوبی دست یافته است.حجم عرضه ها در این نماد به بیش از ٣ میلیون برگه می رسد... در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی نیز سرمایه گذاری صندوق س. دارا الگوریتم-د (دارا) توصیه شده بود ، گرچه نرخ صندوق تغییر زیادی نداشته ولی عدد سود پرداختی آن به دلیل تقسیم سود ٢٨٨ ریالی به ازای هر واحد سرمایه گذاری در ماه گذشته بالا ارزیابی می شود...