در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته زیر فشار عرضه به ویژه در سهام شاخص‌محور بود. در این روز شاخص کل با افت ٣٢ هزار واحدی تا ارتفاع یک میلیون و ٨٠٩ هزار واحدی عقب‌گرد داشت اما چرخش بخشی از نقدینگی به سمت صنایع متوسط و کوچک که به نوعی از رشد بازار بازمانده بودند، موجب شد تا شاخص هم‌وزن در شرایطی متفاوت، رشد بیش از ۶ هزار واحدی را به ثبت برساند. در حقیقت سهامی که طی مدت اخیر ...