در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه شرایط خاصی داشت. در این روز شاخص کل کار خود را با افت بیش از ١٣ هزار واحدی تحت تاثیر افزایش اندک نرخ سود سپرده بانکی استارت زد اما با گذر از دقایق ابتدایی به مرور تقاضا افزایش یافت و دماسنج اصلی بازار به نقطه سر به سر بازگشت. هر چند که فشار عرضه یک ساعت پایانی باری دیگر شاخص را سرخ‌پوش کرد. در بازار چهارشنبه فشار عرضه به روی ...