مرور پیشنهادهای کم ریسک و پرریسک هفته قبل : تابان هور در نرخ ۴٣٧۵ تومان معرفی شد و تا نزدیک ۵٠٠٠ تومان هم پیش رفت.نگهداری سهم با دید توصیه شده میان مدت با بازدهی خوبی همراه خواهد بود.شرکت هم عرضه اولیه در زیرمجموعه ها دارد و هم تجدید ارزیابی دارایی. بیمه پاسارگاد ۵٢٩٢ تومانی با بیش از ١۴ درصد رشد ، بازدهی بسیار خوبی را به ثبت رسانده است و همچنان با نرخ های تعادلی و مثبت معامله می شود.حجم عرضه در این نماد طی هفته گذشته بیش از ٢٠ میلیون برگه سهم بود. کشت و صنعت و دامپروری پارس ١٠۴٠٠ تومانی با بازدهی ٢٠ درصدی همچنان با روند مثبت همراه است.حجم عرضه در این نماد حدود ٨ میلیون برگه در هفته گذشته بود. سرمایه گذاری توسعه صنعتی با رشد بسیار خوب دو رقمی همراه شده و همچنان با صف خرید همراه است.خرید این سهم در نرخ ١٠٩۶ تومان توصیه شده بود که سهم در آخر هفته با بیش از ٢۶ درصد رشد شاهد نرخ ١٣٩٠ تومانی و البته صف خرید سنگین بود.«وتوصا» هفته گذشته با عرضه حدود ٨٠ میلیون برگه سهم بارها فرصت خرید داد. پتروشیمی مارون ١٣٢٠٠ تومانی در قیمت های بالای ١۵٠٠٠ تومان با بازدهی خوبی متوقف شده است.بازدهی این سهم حدود ١۶ درصد است و حجم عرضه های این نماد قبل از توقف به دلیل لزوم برگزاری کنفرانس حدود ٣ میلیون برگه بود. پدیده شاندیز ١٨۴٨٢ تومانی با حدود ١١ درصد رشد اکنون در قیمت ٢٠٣٩٨ تومان صف خرید سنگین است.بیش از ۶ میلیون برگه سهم «گشان» هفته گذشته عرضه و معامله شده است. بیمه میهن ١١٩٠ تومانی اکنون با صف خرید سنگینی پس از عرضه حدود ٣٩ میلیون برگه سهم مواجه شده است.بازدهی این نماد در چهار روز معاملاتی به ١۵ درصد می رسد. نیروگاه دماوند با افت قیمت مواجه شده اما به دلیل برنامه واگذاری سهام و حضور سهامداران جدید تارگت اعلامی در میان مدت همچنان پابرجاست. شهداب ناب خراسان ٣٠۵٠ تومانی اکنون با صف خرید و صعود قیمتی همراه شده است.بازدهی این سهم از زمان معرفی به بیش از ۶ درصد می رسد.حجم عرضه ها در این نماد طی هفته گذشته حدود ٨٨ میلیون برگه سهم بود.