روند فروش سه ماهه امسال در مقایسه با سال قبل رشد بیش از ٢ برابری را نشان می دهد به طوریکه مبلغ آن از ٣٧٢٠ میلیارد ریال گذر کرده است. این رقم فروش می تواند برای سال مالی ٩٩ به محدوده محتاطانه ...

عرضه زر ماکارون برای بار سوم در بازار سرمایه در حالی امروز 8 مرداد استارت خورد که اقبال بازار با داده های ماهانه شرکت افزایش یافت. فروش سه ماهه شرکت نسبت به سال مالی قبل 88 درصد افزایش یافته و بیش از 34 درصد فروش یک سال مالی قبل را در سه ماهه نخست محقق کرده است. ابن در حالی ست که کنترل هزینه ها موجب رشد 166 درصدی سود خالص نسبت به دوره قبل شده و اعتماد بازار نسبت به این عرضه اندکی بهبود یافته است با این حال نباید فراموش کرد که در این روزها عرضه های اولیه با مقیاس های جدیدی قیمت گذاری می شوند و کم نیستند سهامی که طی یک سال اخیر با قیمتی تعادلی عرضه می شوند و اقبال بازار به دلیل سهام شناور کم به این سهام همچنان زیاد است و با سود تقریبی 352 تا 415 میلیارد تومانی برای این شرکت احتمالا می توان زر مارکارون را در لیست سهام عرضه شده با قیمت تعادلی قرار داد.