بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی دوره سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ٢٠٣٣ هزار تن انواع محصولات سرد، گرم، پوشش داد و سایر محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل.......