در چند هفته اخیر تغییراتی در وضعیت بازار فلزات پایه بویژه مس مشاهده شده که امیدوارکننده است اما رشد سریع و قابل ملاحظه قیمت ها نگرانی هایی درباره تشکیل حباب پدید آورده است. برای درک واقعیت های بازار ضروری است ...