ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها بورسی از قیمت روز سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار و در تاریخ ١٨ تیر استفاده شده است و بر این اساس ارزش خالص دارایی‌های هر سهم از این محل .........