همان‌طور که انتظار می‌رفت طی بازار امروز شاهد افزایش فشار تقاضا در اکثر نمادها و شروع پرقدرت روند صعودی شاخص بودیم چنانکه با جو مثبت ایجاد شده حتی نمادهایی همچون شرانل که در ابتدا کار خود را در بازه‌های منفی آغاز نمودند نیز با رشد تقاضا مواجه و ........