طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت ناشی از افزایش عرضه‌ها در بازار روز چهارشنبه و عدم فروپاشی صف‌های فروش در این روز، در ابتدا شاهد افزایش عرضه‌ها و تشکیل صف‌های فروش بودیم چنانکه اکثر نمادهای بازار کار خود را در بازه‌های منفی و.........