طرح راه اندازی بورس املاک طرح خوبی است ، اما باید دید که غیرشفاف ترین بازار سرمایه گذاری ایران یعنی بازار مسکن آیا شفافیت بازار سرمایه را برمی تابد؟ چقدر از کارکرد بورسی که تازه در راه است ، اطلاعات دارید؟