در بین عواملی که بر عملکرد بازارهای مختلف از جمله بازارهای مالی و بازار مواد خام اثر می‌گذارند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جایگاهی خاص دارد و این بدان معناست که پیش‌بینی ها درباره نتیجه آن انتخابات و آنچه در عمل رخ خواهد داد ..