از دلایل افزایش تقاضا برای سهام این بانک، تسویه بخشی از مطالبات بانک به مبلغ ٩٨٩٠ میلیارد ریال از گروه استراتوس می‌باشد. بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال موضوع تصـفیه مطالبات بانک اقتصاد نوین از گروه استراتوس، این بانک .....