در خصوص عملکرد شرکت نیز لازم به ذکر است بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات طی دوره سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ٧۴۶٣١ دسته سیم انواع خودروهای داخلی گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با تولید ........