در خصوص عملکرد شرکت لازم به ذکر است بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی دوره سه ماهه نخست سال جاری ٢۶٣٨٠٧٠ تن انواع محصولات شامل گندله، اسلب، بلوم و بیلت فولادی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ......