از دلایل افزایش تقاضا برای نماد "وبملت" انتشار اخبار مبنی بر تصمیم بانک به افزایش سرمایه ٣١۴ به مبلغ ١۵٧٠۴٢.٨ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می‌باشد. البته طی اطلاعیه‌های منتشره در سامانه کدال، در مرحله قبل سازمان با افزایش سرمایه این بانک از ۵٠ به ٨٠ هزار ریال از محل تسعیر دارایی‌های و بدهی‌های ارزی مخالفت نموده بود. با این حال .......