طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش دوباره فشار تقاضا در کلیت بازار و رشد قیمت‌ها بودیم چنانکه معاملات در ابتدا در بسیاری از نمادهای در سقف قیمتی و صف‌های خرید آغاز شد و شاخص کار خود را با روندی صعودی و مثبت آغاز نمود. با این حال ........