در خصوص عملکرد شرکت لازم به ذکر است بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی دوره شش ماهه نخست سال مالی جاری ١٨٨۵٠ تن انواع محصولات شوینده و ضد عفونی کننده بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١٧٩۴٨ تن محصول، افزایشی ۵ درصدی داشته است. مقدار فروش اما .......