طی بازار امروز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد معاملات اکثر نمادها در بازه‌های مثبت و با رشد قیمت‌ها آغاز شد چنانکه شاخص کل نیز با روندی مثبت کار خود را آغاز نمود و در همان ساعات اولیه تا ١۶١٨٨٢٠.٩۴ واحد صعود کرد. با این حال در همان ابتدا شاهد افزایش عرضه‌ها به ویژه .......