بورس ٢۴ : در سه ماهه اول امسال فقط ٢٣ هزار و ٣٠٠ واحد مسکونی در شهر تهران خرید و فروش شد. این حجم معاملات مسکن زمانی عمق رکود را نشان می دهد که عدد آن با میزان خرید و فروش آپارتمان در دوره رونق یا دوره غیررکودی مقایسه شود...