در نیمه نخست سال جاری میلادی عملکرد بازار فلزات پایه به دلیل همه گیری ویروس کرونا منفی بود و قیمت شش فلز یاد شده در سه ماهه نخست سال به میزان قابل ملاحظه کاهش یافت. یک پرسش مهم این است که در نیمه دوم سال جاری وضعیت بازار این فلزات ..