طی بازار روز دوشنبه همان‌طور که انتظار می‌رفت شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار و روند نزولی در اکثر نمادها و گروه‌ها بودیم چنانکه شاخص کل کار خود را با روندی نزولی آغاز نمود. افزایش عرضه‌ها در بازار طی این روز حتی در نمادها و گروه‌های پرطرفداری همچون .......