طی بازار روز چهارشنبه ناشی از برخی تحلیل‌ها در خصوص مقاومت تکنیکالی شاخص، شاهد افزایش عرضه‌ها به ویژه در نمادهای کوچک بازار بودیم چنانکه شاخص قیمت هم وزن در همان ساعت اولیه روندی نزولی را در پیش گرفت. با این حال در نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار ......