بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی هفت ماهه منتهی به ٣١ خرداد، بالغ بر ١٢٨١٩۶٠ هزار تن انواع محصولات شامل سیمان و کلینکر بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل.......