این سهم بنیادی به دلیل رشد قیمت دلار و صادرات محوری در کنار برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و عرضه یکی از شرکت های زیر مجموعه خود در بازار و در پیش بودن معامله بلوکی فرصت خرید خوبی را ایجاد و سیگنال صادر کرد...