در دو هفته اخیر رشد قیمت سنگ آهن متوقف شده و سرمایه گذاران در سهام شرکت های فعال در بازار این ماده خام نگران هستند. برای درک وضعیت بازار و تصمیم گیری درباره آینده باید به چند موضوع توجه کرد. در مطلب حاضر ..