بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، تولیدات شرکت طی دوره دو ماهه نخست سال جاری ١٣٩۵٨.٧ تن انواع محصولات شامل لاستیک‌های بایاس و رادیال، تیوب و نوار بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١٢٨٩۵.۶ تن محصول، افزایش........