محصولات شرکت شامل دسته سیم‌های محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی شامل ایران‌خودرو و سایپا می‌باشد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، تولیدات شرکت طی دوره دو ماهه نخست سال جاری ٢۶٣٧٨ دست بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل .....