طی دوره ٢ ماهه نخست سال جاری تولیدات شرکت شامل ٢٩۴۴٣ تن انواع محصولات شامل شمش روی، کنسانتره سولفور سرب و روی، کنسانتره کربنات سرب و روی و سایر محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ........