در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با ثبت رشد حدود ٣٧ هزار واحدی، یک رکورد دیگر را در کارنامه بهاری خود ثبت کرد و تا قله یک میلیون و ١٩٠ هزار واحدی پیشروی نمود. نکته مهم اینکه، شنبه نخستین روزی بود که تعداد «لات سایزهای معاملاتی» تغییر یافت. بر اساس این گزارش، هفته گذشته خبر رسید از ابتدای هفته جاری، تغییراتی در نحوه ثبت اردر در سامانه معاملات بر خط ایجاد خواهد شد. در این تغییرات، برای سهامی که قیمت کمتر از ۵٠٠ تومانی دارند، می‌توان اردر تا سقف ۴٠٠ هزار عددی وارد سیستم معاملات نمود. این رقم برای ...