شرکت مهرکام پارس از شرکت های زیرمجموعه گروه ایران خودرو است که سهام آن در بازار سرمایه از آغاز سال ٩٩ با بازدهی قابل توجه حدود ١۴٠ درصدی همراه بوده است.