بورس تهران معاملات دومین روز کاری هفته را تحت تاثیر ٣ عامل: عرضه از پیش تعیین نشده سهام عدالت در انتهای ساعت بازار یکشنبه، اختلال جدی در سامانه معاملات و قرار گرفتن بسیاری از نمادهای مطرح به روی سقف‌های مقاومتی با فشار عرضه آغاز کرد اما با گذر از نیم ساعت ابتدایی بازار و کاهش اختلال در سامانه معاملات، رفته‌ رفته از میزان هیجان منفی کاسته و به مرور تقاضا بهبود یافت؛ تا جایی که بسیاری از نمادهای مطرح تا قیمت‌های درصد مثبت پیشروی نمودند اما تقاضای شکل گرفته پایدار نبود و ابهام در حوزه ...