طی بازار امروز ناشی از انتشار اخبار مربوط به تسعیر نرخ ارز در شرکت‌های پالایشی و همچنین حذف ارز دولتی برای شرکت‌های دارویی و صنایع لاستیک و همچنین اخبار و شایعات در خصوص کاهش نرخ سوخت شرکت‌های پتروشیمی، معاملات در اکثر نمادها در ........