بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، تولیدات شرکت طی دوره ٢ ماهه نخست سال جاری ٧٩٠ هزار تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٧٣۴٣۶۴ تن محصول، افزایش ٨ درصدی داشته است. با این حال در بخش فروش.......