در این مطلب قصد داریم از سقف تعهدات جانی و مالی بیمه نامه شخص ثالث، عواقب دیرکرد تمدید این بیمه نامه و اینکه چند روز قبل از پایان اتمام اعتبار این بیمه نامه باید آن را تمدید کرد توضیحاتی را ارائه دهیم.
چند روز قبل از پایان بیمه شخص ثالث آن را تمدید کنیم؟

بورس۲۴ : در مطلب قبلی در خصوص مدت اعتبار بیمه نامه شخص ثالث، نرخ آن، سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث و تخفیفات این بیمه نامه توضیحاتی ارائه شد. در این مطلب قصد داریم از سقف تعهدات جانی و مالی بیمه نامه شخص ثالث، عواقب دیرکرد تمدید این بیمه نامه و اینکه چند روز قبل از پایان اتمام اعتبار این بیمه نامه باید آن را تمدید کرد توضیحاتی را ارائه دهیم.

بسته به نرخ دیه ای که هر ساله قوه قضائیه تعین می کند سقف تعهد مالی بیمه نامه شخص ثالث نیز مشخص می شود. برای سال جاری نرخ دیه در ماه های حرام 440 میلیون تومان اعلام شده است که یک چهلم این میزان یعنی حدود 11 میلیون تومان مبنای سقف تعهدات مالی این بیمه نامه است. منظور از پرداخت 11 میلیون این است که چنانچه فردی در حادثه ای آسیب ببیند بیمه گر تا 11میلیون تومان به فرد خسارت دیده غرامت پرداخت خواهد کرد. البته در صورت فوت آن شخص نیز دیه کامل که در ماه های معمولی 330 میلیون تومان و در ماه های حرام 440میلیون تومان است، پرداخت خواهد شد.

همان طور که در مطالب قبلی اشاره شد برای تمامی دارندگان خودرو بیمه نامه شخص ثالث لازم و ضروری است. اگر فردی به دلایل مختلف زمان اتمام اعتبار بیمه نامه را فراموش کند و یا به لحاظ مالی در مضیقه باشد، در چنین شرایطی جریمه دیرکرد بیمه نامه شخص ثالث به صورت روزانه محاسبه و به نرخ بیمه شخص ثالث افزوده می شود.

البته این سهل انگاری عواقبی هم در پی دارد که می توان از جمله آن ها به متوقف شدن خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اشاره کرد. متاسفانه باید بگوییم که در این صورت شخص باید هزینه مازادی را که هزینه پارکینگ است بپردازد. از سویی در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث در تصادفات فرد چه زیان دیده باشد و چه خسارت وارد کرده باشد باید تمامی هزینه ها را خود بپردازد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در معاملات و خرید و فروش خودرو باید حتما خودرو بیمه نامه شاخص ثالث داشته باشد در غیر این صورت امکان معامله وجود نخواهد داشت. همچنین بهترین زمان برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث یک هفته قبل از زمان پایان اعتبار آن است؛ تمدید زودتر از یک هفته این بیمه نامه از صرفه اقتصادی برخوردار نیست. نکته ای که در این خصوص باید ذکر شود این است که در صورت خسارت و یا تصادف در زمانی که بیمه نامه شما با زمان تمدید آن هم پوشانی داشته باشند، از بیمه نامه قبلی برای پرداخت خسارت استفاده خواهد شد.

البته استثنایی هم در خصوص بخشش جریمه دیرکرد وجود دارد. آن هم زمانی است که خودرو شما در پارکینگ نیروی انتظامی بوده باشد و مدت اعتبار بیمه نامه در آن زمان تمام شده باشد. در این صورت مالک خودرو با ارائه مجوز رفع توقیف به شرکت بیمه از پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث معاف می‌شود.