این همه گیری سبب شده تمام سرمایه گذاران تلاش کنند راه هایی جدید برای کسب حداکثر سود از سرمایه گذاری خود بیابند و طبیعی است که تقاضا برای توصیه های مالی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به شدت افزایش یافته است. در سال جاری ..