بورس تهران معاملات دومین روز کاری هفته را پس از دو روز تعطیلی با فشار جدی عرضه آغاز کرد اما در همان دقایق ابتدایی شاهد برچیده شدن صفوف فروش در برخی از نمادهای مطرح بودیم. با این حال کاهش سطح اعتماد به ادامه‌دار بودن روند صعودی بازار و تداوم نگرانی نسبت به اثرات آزادسازی سهام عدالت در کنار عدم توجه به صفوف فروش در برخی از نمادهای مورد توجه، موجب شد تا موج دوم عرضه روانه بازار شده و باری دیگر شاهد برگشت سهام به قیمت‌های درصد منفی و تشکیل صفوف فروش باشیم. نکته جالب توجه اینکه ...