طی معاملات امروز با افزایش عرضه در نمادها و گروه‌های بزرگ و تأثیرگذار بر شاخص، همچون روزهای معاملاتی قبل شاخص کل کار خود را روندی نزولی آغاز نمود. همچنین ناشی از جو هیجانی و منفی بازار، نمادهای کوچکی نیز که کار خود را در بازه‌های مثبت و روند صعودی آغاز نموده بودند با ..........