از زمان معرفی تا امروز (۵٠ روزه) علیرغم افت زیاد، رشد حدود ٢ برابری را تجربه کرده و با بروز رسانی شرایط سهم باید منتظر موقعیت معاملاتی جدید در این سهم شارپ بود ...