دبی مانند بسیاری از اقتصادهای دیگر به دلیل همه گیری ویروس کرونا دچار مشکلات بزرگ شده و به نظر می رسد بحران کنونی اثرات بزرگ بر این امارت خواهد داشت. نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق بازرگانی دبی ..