طی معاملات روز چهارشنبه نیز ناشی از افزایش عرضه‌ها در نمادهای بزرگ و تأثیرگذار شاخص طی روز معاملاتی قبل، در همان ابتدای بازار و مرحله پیش گشایش شاهد افزایش عرضه‌ها و شروع معاملات در بازه‌های منفی نمادهای بزرگی همچون نمادهای ........