روز گذشته شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمت سنگ آهن بودیم و حالا این سوال مطرح است که آیا این رشد آغاز یک روند است یا یک اتفاق زودگذر؟ تحلیلگران برای توضیح علت این افزایش و پیش بینی آینده به سه عامل اشاره کرده اند و ..